NachtSwalkerstocht Fryslân

De “NachtSwalkerstocht” is een nachttocht vol beleving. Onderweg aan de route wordt de tocht ondersteund door culturele activiteiten zoals, live bands, dans en evt. een clinc survival en er zit nog iets in het vat. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht!

Bij Sportcomplex Udiros worden de wandelaars door Frederik en Frederik uit Delft op een ludieke manier opgewacht en alvast in een opzwepend wandeltempo gebracht. zie yuotube Frederik en Frederik donderdag Meppeldag.

  • 42 km route

Route van de 42 loopt door het natuurgebied de “Kiekenberg” richting Oldeberkoop en via Oudehorne en Katlijk naar het “Parklandschap Oranjewoud”. In de omgeving Museum Belvederé zijn organische bloemstukken van het project “Flora en Kunst” te bewonderente, tevens laatste plaats met activiteit. Hier vandaan is het genieten van de rust, het wakker worden van de natuuren en de opkomende zon over het weidse landschap langs de Tjonger. Via Mildam (laatste rustpost) naar de finish in Nieuwehorne.

  • 27 km route

De 25 km zelfde route als de 42 vanaf Nieuwehorne

  • 15 km route
De 15 km route gaat langs de Eijlewijk in Ouhorne waar de wandelaars aangemoedigd zullen worden door de buurtbewoners. Vervolgens via Bontebok met een ommetje naar Katlijk. Het Sint Thomaskerkje is weer het centrale punt voor de oergezellige rustpost met de gebroeders Veenstra (Wie kent ze niet!) en “Dansgroep Expansion” Daar vandaan richting de finish, waar Frederik en Frederik, samen met de 15 km wandelaars er nog een gezellig feestje van maken.

Alle route’s lopen door een gevarieerd landschap van bos, open vlaktes, heide en water. Verlichte pijlen leiden de wandelaars door de duisternis van de nacht richting de finish.

 

Meer informatie en inschrijven (let op tot 13 juni alléén bij voorinschrijving) www. doelgerichtwandelen.nl