7 juli 2024: Kleefstra Bros met de Portugese Joana Guerra en Maria do Mar de Brito Lopes

IT DEEL is het meerjarige project van de Kleefstra Bros samen met Popfabryk onder de vleugels van Explore the North. Voor IT DEEL IV gaan de Kleefstra Bros de samenwerking aan met de Portugese Joana Guerra en Maria do Mar de Brito Lopes. Gezamenlijk werken ze in de Thomaskerk in Katlijk van 3 t/m 7 juli 2024 aan nieuw materiaal dat op de laatste dag van de residentie wordt gepresenteerd.

Presentatie: zondag 7 juli 2024 om 15:00 uur in de Thomastsjerke. Tickets aan de deur (€ 12,00) of via Explore the North (online € 10,00).